Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ισχύει από 06/02/2024

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.


 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα EXPOSURE SUNGLASSES και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι διέπουν και τις παραγγελίες και τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του διαδικτυακού καταστήματός μας, καθώς και από όσους όρους συμφωνηθούν ρητά. Κάθε άλλος όρος και συμφωνίες είναι άκυρες. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του ιστοχώρου EXPOSURE SUNGLASSES, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.


 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η EXPOSURE SUNGLASSES έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Εφόσον συνεχίζετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της επιχείρησης.


 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

O παρών ιστόχωρος αποτελεί το διαδικτυακό κατάστημα πωλήσεων γυαλιών ηλίου με την επωνυμία « EXPOSURE E.E. » που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης ( Παπαναστασίου 97Γ, Τ.Κ. 71409,Ηράκλειο Κρήτης ), 

με διακριτικό τίτλο Exposure Sunglasses 

ΑΦΜ: 802364548

Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου, 

Τηλ: 6987932095

 email: info@exposure-sunglasses.gr


 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της EXPOSURE SUNGLASSES διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του καταστήματος EXPOSURE SUNGLASSES πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα.


 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης της  EXPOSURE SUNGLASSES και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του διευθύνοντος συμβούλου της EXPOSURE SUNGLASSES. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν μπορούν ούτε να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της EXPOSURE SUNGLASSES. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.


 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  1. Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
  2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
  3. Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ. που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
  4. Δεν θα εισάγετε στην ιστοσελίδα μας στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα EXPOSURE SUNGLASSES ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Συλλόγου. Δεν εγγυώμαστε για την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Περαιτέρω, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την ιστοσελίδα μας μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία της ιστοσελίδας EXPOSURE SUNGLASSES ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η EXPOSURE SUNGLASSES την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την EXPOSURE SUNGLASSES, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της επιχείρησής μας, χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του.


 1. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι η επιχείρησή μας, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η EXPOSURE SUNGLASSES δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.


 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα EXPOSURE SUNGLASSES καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο του ιστοχώρου μας διατίθεται «ως έχει» και το Κατάστημα δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη μας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας του.

Το κατάστημά μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών ή/και χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης ή/και χρήστης και σε καμία περίπτωση το Κατάστημα. Επίσης, το Κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από αδυναμία της να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους χρήστες της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης και ο χρήστης της ιστοσελίδας, με την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας του Καταστήματος, δηλώνει ρητά ότι το πράττει με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι το Κατάστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί ρητά ή σιωπηρά ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας του καταστήματός μας. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έλαβε γνώση ότι οι φωτογραφίες των προϊόντων του Καταστήματος είναι ενδεικτικές.


 1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Για την διενέργεια συναλλαγών δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη, ωστόσο, αν ο τελευταίος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του και να αποκτήσει όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε μελλοντική συναλλαγή να δηλώνει τα στοιχεία του.

Για την παραγγελία είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση (δεν είναι απαραίτητη εάν ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από κατάστημα courier ή ταχυδρομείο)
 • ΤΚ
 • Πόλη
 • Στοιχεία επιχείρησης εφόσον ο πελάτης θέλει τιμολόγιο
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας αν επιλέξει αυτή τη πληρωμή (αριθμός, Όνομα, ημ/νια λήξης και κωδικός CVV)

Μέσω της ιστοσελίδας του Καταστήματός μας, ο πελάτης μπορεί να αποστείλει την παραγγελία του, συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας. Η παραγγελία του πελάτη θεωρείται ως πρόταση για κατάρτιση σύμβασης, για την αποδοχή της οποίας από το Κατάστημα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος διαθεσιμότητας. Περαιτέρω, μετά την αποστολή του προϊόντος από το Κατάστημά μας στον πελάτη, επιβεβαιώνεται η αποδοχή και η ολοκλήρωση της σύναψης σύμβασης. Η ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του πελάτη.

Πριν από την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που παραγγέλλει,

β) τα στοιχεία του Καταστήματος, τα οποία αναφέρονται παραπάνω,

γ) τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένο το Κατάστημα, τον αριθμό τηλεφώνου του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με το Κατάστημα γρήγορα και αποτελεσματικά

δ) τη συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, όπου υπάρχουν,

ε) ότι ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κόστος για τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου,

στ) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά

ζ) το ότι ο χρήστης που συνάπτει σύμβαση με το Κατάστημα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

η) ότι το Κατάστημα υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα καθώς και ότι παρέχει περαιτέρω εμπορική εγγύηση και υπηρεσίες υποστήριξης του χρήστη μετά την πώληση, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους,

θ) ότι το κατάστημα τηρεί απαρέγκλιτα α) τον Κώδικα Δεοντολογίας της «Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (ΕΠΑΜ) -αντίγραφο του οποίου μπορείτε να λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.enepam.gr/content/97/kodikas-deontologias-/

και β) τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 10/2017, ΦΕΚ Α΄, φύλλο 23).

Στην περίπτωση που το Κατάστημά μας προβαίνει σε προσφορές προϊόντων, αυτές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το Κατάστημά μας δεν υπέχει ευθύνη προς αποζημίωση του πελάτη, στην περίπτωση που λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος, τα προϊόντα και οι τιμές τους δεν είναι σωστά ενημερωμένα, ιδίως εάν οι τιμές είναι είτε ιδιαίτερα χαμηλές είτε ιδιαίτερα υψηλές. Σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Κατάστημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

To Κατάστημά μας ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορές για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 524/2013 και την Κ.Υ.Α.70330/2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις συναλλαγές μέσω του καταστήματος EXPOSURE SUNGLASSES γίνεται είτε με απόδειξη λιανικής πώλησης που παραδίδεται στον πελάτη κατά την παράδοση του προϊόντος, είτε με τιμολόγιο, στην περίπτωση που είναι επιτηδευματίας.

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Στις αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδος ισχύουν οι εξής επιλογές τρόπου πληρωμής:

Αντικαταβολή

Paypal

Πιστωτική κάρτα

Σε περίπτωση που έχει γίνει δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτη, η χρέωση αυτή δύναται να ακυρωθεί, μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα. Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτούμενη/δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για παραγγελίες δεν οφείλεται σε δικό σας σφάλμα ή αμέλεια. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια της πιστωτικής σας κάρτας να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσης Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.


 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που παραγγέλνει ο πελάτης αποστέλλονται στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο ίδιος, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το βάρος της παραγγελίας, τον τρόπο αποστολής και τη χώρα αποστολής. Τα ακριβή έξοδα αποστολής εμφανίζονται αυτόματα στο καλάθι αγορών.

Το Κατάστημά μας αποστέλλει τα εμπορεύματα μέσα σε τρείς ημέρες εάν όλα τα είδη του καλαθιού είναι άμεσα διαθέσιμα, ενώ εάν συμπεριλαμβάνονται προϊόντα στα οποία ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης (π.χ. διαθέσιμο σε 10 ημέρες), τότε το σύνολο της παραγγελίας αποστέλλεται μέσα σε τρείς ημέρες από την ημερομηνία άμεσης διαθεσιμότητας του προϊόντος που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

Βεβαίως, σημειώνεται ότι το Κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, δηλ. σε περιστατικά που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Η κυριότητα των προϊόντων μεταβιβάζεται από το Κατάστημα στον αγοραστή, μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των αγαθών, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στον μεταφορέα.


 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις ευθύνης του Καταστήματός μας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα ή 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Συνομολογημένη είναι η ιδιότητα όταν έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Τα δικαιώματα αυτά του πελάτη, σύμφωνα με το νόμο, παραγράφονται μετά από την πάροδο δύο ετών.

Το Κατάστημα παρέχει εμπορική εγγύηση, η οποία περιλαμβάνει εντελώς δωρεάν αντικατάσταση προϊόντων που φέρουν εργοστασιακό ελάττωμα. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται εδώ ζημίες από κακό χειρισμό, ανωτέρα βία και άλλους παράγοντες. Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος προς και από τον τόπο επισκευής. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν το προϊόν έχει επισκευάσει μη εξουσιοδοτημένος τεχνικός, εκτός του Καταστήματος ή των συνεργατών του ή όταν ο πελάτης έχει αφαιρέσει τη συσκευασία του προϊόντος.


 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το ν. 2251/1994, όπως ισχύει. Ειδικότερα, μπορεί μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που συνήψε με το Κατάστημα, επιστρέφοντας όλα τα προϊόντα με μεταφορικό μέσο της επιλογής του και δικά του έξοδα, χωρίς οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δήλωσης υπαναχώρησης από την σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει o πελάτης να συμπληρώσει το έντυπο υπαναχώρησης που διατίθεται μέσα στο πακέτο.

Στην περίπτωση αυτή, το Κατάστημά μας επιστρέφει τα χρήματα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο μεταφοράς χρημάτων της αρχικής συναλλαγής, εκτός από τις περιπτώσεις αντικαταβολής που τα χρήματα επιστρέφονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. Δεν επιστρέφονται, όμως, τυχόν πρόσθετες δαπάνες παράδοσης όπως η πληρωμή με αντικαταβολή, παρά μόνο τα βασικά ελάχιστα έξοδα αποστολής.

Η ευθύνη του πελάτη περιορίζεται στη μείωση της αξίας των αγαθών για χρήση, η οποία δεν ήταν αναγκαία για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας, και της φύσης του προϊόντος, ενώ η κατάσταση του προϊόντος πρέπει να επιτρέπει την επαναπώληση του χωρίς οποιαδήποτε επισκευή. Ομοίως, η κατάσταση της συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια, χωρίς σκισίματα ή φθορές, που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της. Εφόσον αφαιρεθεί η συσκευασία, δεν μπορεί να επιστραφεί το προϊόν.

Οποιοδήποτε επιπλέον δώρο έχει δοθεί μαζί με το προϊόν, πρέπει να επιστραφεί και αυτό, διαφορετικά η αξία του αφαιρείται από το επιστρεφόμενο ποσό.

Για οτιδήποτε δεν έχει αναφερθεί παραπάνω, ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως.


 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση:info@exposure-sunglasses.gr

 

 

SMS Marketing

Με τη συγκατάθεσή σας στο SMS μάρκετινγκ της εταιρίας EXPOSURE Ε.Ε. στο checkout και την αρχικοποίηση μιας αγοράς ή την εγγραφή σας μέσω των εργαλείων συνδρομής μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις μέσω κειμένου (για την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων των υπενθυμίσεων εγκατάλειψης του ταμείου), προσφορές μάρκετινγκ μέσω κειμένου και συναλλακτικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για αξιολογήσεις από εμάς, ακόμη και αν ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου είναι καταχωρημένος σε οποιαδήποτε κρατική ή ομοσπονδιακή λίστα μη κλήσεων. Η συχνότητα των μηνυμάτων ποικίλλει. Η συγκατάθεση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά.

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ κειμένου και ειδοποιήσεων, απαντήστε με STOP σε οποιοδήποτε μήνυμα κινητού τηλεφώνου που σας αποστέλλεται από εμάς ή χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο διαγραφής που σας παρέχουμε μέσα σε οποιοδήποτε από τα μηνύματά μας. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι αποχώρησης, όπως η χρήση εναλλακτικών λέξεων ή αιτημάτων, δεν θα θεωρηθούν εύλογο μέσο αποχώρησης. Δεν χρεώνουμε για την υπηρεσία, αλλά είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις και τα τέλη που σχετίζονται με τα μηνύματα κειμένου που επιβάλλονται από τον πάροχο ασύρματης τηλεφωνίας σας. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, στείλτε μήνυμα HELP στον αριθμό από τον οποίο λάβατε τα μηνύματα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό ή σύντομο κωδικό που χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα σας ειδοποιούμε. Συμφωνείτε ότι τυχόν μηνύματα που στέλνετε σε τηλεφωνικό αριθμό ή σύντομο κωδικό που έχουμε αλλάξει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων STOP ή HELP, ενδέχεται να μην ληφθούν και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των αιτημάτων που υποβάλλονται σε τέτοια μηνύματα.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την αποτυχημένη, καθυστερημένη ή εσφαλμένη παράδοση οποιασδήποτε πληροφορίας που αποστέλλεται μέσω της υπηρεσίας, για τυχόν λάθη στις εν λόγω πληροφορίες ή/και για οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να κάνετε ή να μην κάνετε με βάση τις πληροφορίες ή την υπηρεσία.

Το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα είναι σημαντικό για εμάς. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας για να καθορίσετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.